TARI TURAK PADA SUKU RAWAS DI KABUPATEN MUSI RAWAS DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

Pengarang: 

MARDONI

Penerbit: 

BPNB SUMATERA BARAT

Tahun Terbit: 

2020

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Barat
Rak: 

RKE - 793.3 (790-799)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
17

Musi Rawas sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat berdiam orang Rawas. Di Musi Rawas terdapat berbagai macam kesenian, salah satunya yatitu Tari Turak atau Tari Bambu. Tari Turak merupakan tari yang yang telah lama keberadaannya dan ditarikan secara terus menerus sehingga menjadi sebuah tradisi. Walaupun demikian, tari ini belum terdokumentasikan. Tari Turak adalah tari pertunjukan yang menunjukkan suasana perjuangan di mana Tari Turak dibuat dan diciptakan di masa perebutan kekuasaan di wilayah Musi Rawas. Tari Turak memiliki makna menentang musuh, dan kata Turak sendiri memiliki arti banbu (senjata). Tari Turak dikonsepkan ataupun dikemas untuk menyambut tamu yang berniat jahat, tarian ini mampu mengelabuhi para tetamu yang sedang lengah di saat melihat gemulainya penari ketika sedang menari. Tradisi menari bagi orang Rawas merupakan sebuah ilustrasi diri dalam menunjukkan sebuah perjuangan. Tari Turak ditarikan oleh enam orang gadis cantik yang berpakaian tradisional berwarna merah. Penari memegang sebatang bambu. Iringan musiknya begitu indah, walaupun kadang terdengar irama yang tidak selaras dengan tariannya, karena iringan musik yang dimainkannya punya tujuan mengelabui lawan untuk melangalahkan Belanda.