SYAIR GANDUT PAMALI DATU BAKSA KAMBANG  KALUMPU PAMBAIKNYA BAHARATAN MAULAH SYAIR BANJAR

Pengarang: 

TIM PENULIS

Penerbit: 

TAHURA MEDIA

Tahun Terbit: 

2021

Daerah/Wilayah: 
Kalimantan Selatan
Rak: 

SAS - 819 (810-819)

ISSN/ISBN: 

978-602-8414-70-8

Jumlah Halaman: 
64

Dengan kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan (ASKS) XVIII Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan terbitnya buah karya berupa buku  sastra yang berjudul Syair Gandut Pamali Datu Baksa Kambang (Kalumpu Pambaiknya Baharatan Maulah Syair Banjar), dapat menjadi tambahan literatur pengetahuan muatan lokal bagi dunia seni dan pendidikan di Kalimantan Selatan maupun di Kabupaten Balangan sendiri. Buku sastra ini diharapkan sebagai pintu masuk untuk dapat mengenal budaya, adat tradisi, lingkungan alam, maupun karakter insan masyarakat Banua Sanggam yang ramah, agamis dan berinteraksi.  Di Buku ini ada beberapa judul syair dari kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan (ASKS) XVIII Kabupaten Balangan Tahun 2021 sebagai pemenang dan 16 dominasi, yaitu Syair Gandut, Pamali Banjar, Syair Datu Kandang Haji, Syair Igal Baksa Kambang, Syair Rumah Adat Banjar, Rumah Adat Banjar, Ba’antaran Jujuran, Syair Sanjungan Gasan Guru, Syair Angui Wan Diang Ingsun, Sungai Badandan, Musik Panting, Bamandi-Mandi, Syair Kain Langgundi, Syair Pitua Batang Banyu, Syair Manyanggar Banua, Mahanyari Kalambu, Syair Karasmin Banjar, Mambangun Tihang Rumah, Baarak Panganten, Baayun Maulid.