SI ALI AMAT

Pengarang: 

DRA. ERNATIP, DRS. YONDRI, DRA. MARYETTI, DRS. NOVERI 

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 

Tahun Terbit: 

2000

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Barat
Rak: 

NKU - 091 (090 - 099)

ISSN/ISBN: 

979-9388-05-8

Jumlah Halaman: 
82

Naskah ini berisi tentang gambaran kehidupan orang Minangkabau pada masa dahulu. Nilai-nilai yang terdapat terdapat dalam naskah Khabar si Ali Amat meliputi ketabahan, tolong menolong, mempertahankan harga diri, mempunyai pendirian yang kokoh, rendah hati, pemurah, pemaaf dan kebersamaan.