SASTRA MELAYU LAMA DAN RAJA-RAJANYA

Pengarang: 

AMIR HAMZAH

Penerbit: 

DIAN RAKYAT

Tahun Terbit: 

2017

Daerah/Wilayah: 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Rak: 

SAS - 899.221 (890-899)

ISSN/ISBN: 

979-523-399-8

Jumlah Halaman: 
36

Menurut Amir Hamzah, sastra melayu lama terdiri dari tiga zaman yaitu zaman kasik, zaman pertengahan, dan zaman baru. Zaman klasik dan pertengahan membuahkan hikayat dan pantun. Sementara zaman baru melahirkan roma dan sanjak. Inilah empat buah kehasilan sastera Melayu yangbertentangan, dilahirkan oleh dua masa. Hikayat dan pantun pada umumnya banyak mengisahkan kaum bangsawan dan istana, sedangkan roman dan sanjak menceritakan suka duka kalangan masyaakat biasa.  Untuk sejarah raja-raja Melayu, dalam buku ini mengambil akan permulaan yaitu masa bandar Singapura  direbut oleh Paramisura ataupun Paramesywara dari tangan wakil raja Siam, yang pada zaman itu menguasai seluruh tanah Semenanjung sambil menundukkan seorang-orang besarnya di pulau Singapura.