RESUME AJARAN DAN KETERANGAN SINGKAT ORGANISASI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DIS ELURUH

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

1986/1987

Daerah/Wilayah: 
Jawa Timur
Rak: 

1.5 (200 -

Dalam tahap I di Propinsi Jawa Timur telah terdaftar 64 organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terdiri dari 51 organisasi tingkat pusat dan 13 organisasi cabang, dengan perincian sebagai berikut : Aliran Seni dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (ASK), Babagan Kasampurnan, Cokromanggilingan, Kawruh Kebatinan Gunung Jati, Induk Wargo Kawruh Utomo (IWKU), Jendro Hayuningrat Widodo Tunggal (PANDHAWA), Paguyuban Kawruh Kebatinan Jowo Lugu, Kahuripan, Kapribaden Upasana, Kasampurnan Ketuhanan Awal dan Akhir, Kawruh Budhi Jati, Kawruh Guru SEjati Kawedar (KGSK), Kawruh Kasunyatan kasampurnan Pusoko Budi Utomo, Kawruh Kasampurnan Sangkan Paran Budi Luhur, Kawruh Panggayuh Esti (KAPTI), Kawruh Sangkan Paraning Dumadi, Kebatinan 09 Pambuka Jiwa, Ketuhanan kasampurnan, Kawruh Kodratullah Manembah Goibing Pangeran, Paguyuban Lebdo Guno Gumelar, Margo Suci Rahayu, Memayu Hayuning Bawono, Paguyuban Darma Bakti, Paguyuban Ilmu Sangkan Paraning Dumadi Sanggar Kencono, Paguyuban Kawruh Batin Kasunyatan Simbul 101, Paguyuban kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (PKBTTPK), Paguyuban Kawruh Murti Tomo Waskito Tunggal, Paguyuban Wargo Hardo Pusoro, Paguyuban Manunggaling Karso (PMK), Paguyuban Ngesti Budi jati, Paguyuban Ngesti Tunggal (PANGESTU), Paguyuban Pangudi katentreman (PATREM), Paguyuban Sumarah, Paham Jiwa Diri Pribadi, pamungkas Jati Titi Jaya sampurna, Pana Majapahit, pangrukti Memetri Kesucian Sejati (PAMEKAS), Pelajar Kawruh Jiwo (PKJ), Perguruan Ilmu Sejati, Perhimpunan Warga Kepercayaan Kamanungsan, Perhimpunan Peri Kemanusiaan.