RANTEOMAS

Pengarang: 

J. SUTAN MARTUA RAJA

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

1981

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Utara
Rak: 

1.4(000-09

RANTEOMAS

Ranteomas berisi 28 cerita. Ringkasan cerita diantaranya pada cerita ke-1 ialah Nonat yang artinya hari penghujan. Cerita ke-2 ialah cerita tentang anak yang hilang. Cerita ke-3 ialah dua parespes (dua puluh sen). Cerita ke-4 merupakan sambungan dari cerita ke-3. Cerita ke-5 ini ialah surat tongosan, artinya surat kiriman. Buku Ranteomas ini merupakan buku bacaan untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Batak Angkola dan Mandailing. Selain itu, bacaan ini juga mengandung aspek pendidikan menurut ukuran masa yang silam. Dan dijumpai juga norma-norma kehidupan masyarakat lampau.