RANGGA MALELA 1

Pengarang: 

OLLA S. SUMARNA PUTRA

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

1981

Daerah/Wilayah: 
Jawa Barat
Rak: 

1.4(000-09

RANGGA MALELA 1

Carita Rangga Malela teh mangrupa hiji karangan fiktif beunang nukilan tina bahan-bahan anu sipatna legendarik jeung historis. Jadi ieu mah carita, teh, najan enya ge kunu nulis disebut carita Sunda buhun, tapi lain beunang nyadur atawa beunang nyarungsung tina carita-carita Sunda buhun anu geus aya. Paling gemeureun , ukur kailhaman ku carita-carita pantun, tapi nya kitu, dina nyaritakeunana oge, nu nulis geus tarekah pikeun nyaluyukeun jadi carita kajadian anu sabenerna.