POLA PENGASUHAN ANAK SECARA TRADISIONAL DAERAH SUMATERA SELATAN

Pengarang: 

DRS. M. ALIMANSYUR

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

1991

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Selatan
Rak: 

5.4(600-69

POLA PENGASUHAN ANAK SECARA TRADISIONAL DAERAH SUMATERA SELATAN
Dalam pengasuhan anak peranan wanita kelihatannya akan tetap dominan. Anak-anak baik lelaki maupun perempuan cenderung lebih dekat kepada fihak ibu. Hasrat dan keinginan si anak lebih dahulu di kemukakan kepada ibu baru kemudian oleh si ibu diteruskan kepada bapak. Hal ini kelihatannya erat kaitannya dengan budaya setempat dimana para lelaki lebih diutamakan, dalam pengertian mereka lebih berkuasa dalam menentukan atau mengambil keputusan dalam hidup kekeluargaan dan rumahtangga. Kebiasaan mengutamakan anak lelaki dalam keluarga sebagai penerus keturunan (patrilineal) mengakibatkan fihak ini terus berada dalam kedudukan yang diutamakan sampai-sampai dalam pembagian warisan mereka mendapat yang lebih apalagi dengan tolok ukur aturan agama Islam.