PENGAJIAN MELAYU DI DUNIA MELAYU

Pengarang: 

ISMAIL HUSSEIN

Penerbit: 

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Tahun Terbit: 

1994

Daerah/Wilayah: 
Lain-Lain
Rak: 

SAS - 899 (890 - 899)

ISSN/ISBN: 

967-942-219-4

Jumlah Halaman: 
21

 

 

Pengajian Melayu di Malaysia dibina dan berkembang pada zaman pasca-kolonial, hampir semua bangsa Melayu di rantau telah atau sedang mencapai kemerdekaannya dan sedang membina nation states yang baru. Dua projek yang berhubungan dengan Pengajian Melayu, yang memikat dan yang sedang dijalankan pada zaman ini adalah Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu dan projek Muzium Etnologi Dunia Melayu.