PENDATAAN SEJARAH KERAJAAN SINTANG

Pengarang: 

DRA. LISYAWATI NURCAHYANI

Penerbit: 

BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PTK

Tahun Terbit: 

1995/1996

Daerah/Wilayah: 
Kalimantan Barat
Rak: 

L2.2(KRJN)

PENDATAAN SEJARAH KERAJAAN SINTANG Kerajaan Sintang merupakan kerajaan yang mempunyai perbedaan dengan kerajaan-kerajaan lain di Kalimantan Barat, perbedaan itu adalah terletak pada bentuk-bentuk peninggalan yang ada di Kerajaan Sintang terutama peninggalan yang mempunyai pengaruh Hindu. Dalam pertumbuhan dan perkembangan Kerajaan Sintang mengalami banyak perubahan sebelum menjadi Kerajaan Sintang yang kita kenal sekarang ini.Masuknya Islam membawa perubahan besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat terutama di Sintang karena pengaruh Islam bukan hanya masuk di kalangan masyarakat tertentu tapi merata sampai pada masyarakat paling bawah. Ada beberapa contoh perlawanan-perlawanan di Kerajaan Sintang yaitu : Perlawanan awal Kerajaan Sintang terhadap Kolonialisme Belanda, Perang tebidah I (Tahun 1857 - 1860), Perlawanan Pangeran Mas, Perlawanan Padung (Mensiku) dan Abang Kadri, Perang Tebidah II (sekitar tahun 1890), Perlawanan Raden Paku dan Perang Panggi, Perlawanan Apang Semangai.