PELITA (PENERANGAN KEGELAPAN SAUDARA KITA) ETIKA BERPAKAIAN KAUM MUSLIM AWAL ABAD 20

Pengarang: 

SITI ROHANAH, S.S

Penerbit: 

BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADANG

Tahun Terbit: 

2002

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Barat
Rak: 

1.5(200-29

ISSN/ISBN: 

979-9388-21-X

PELITA (PENERANGAN KEGELAPAN SAUDARA KITA) ETIKA BERPAKAIAN KAUM MUSLIM AWAL ABAD 20
Isi naskah Pelita (Penerangan Kegelapan Saudara Kita), maka dapat diketahui makna dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Naskah ini berisikan anjuran mengenai bagaimana cara berpakaian sebagai seorang muslim. Selain itu naskah berisi jawaban atas bantahan-bantahan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pidato pengarang mengenai ukuran pakaian bagi laki-laki maupun perempuan yang ditetapkan dalam Islam. Dari judul naskah, dapat dipahami mengenai tujuan dari pengarang tidak lain hanyalah untuk mengembalikan masyarakat Islam ke jalan yang benar khususnya dalam bersikap, berpakaian disesuaikandengan ajaran agama dan jangan melanggar aturan tersebut. Jawaban atas bantahan tersebut dijelaskan dengan menyertakan dalil-dalil yang kuat dan ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadist Nabi SAW.