NILAI-NILAI ASAS JATIDIRI MELAYU SEBAGAI PEREKAT KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

Pengarang: 

TENAS EFFENDY

Penerbit: 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

2012

Daerah/Wilayah: 
Riau
Rak: 

L2.3(SOSBU

ISSN/ISBN: 

-

NILAI-NILAI ASAS JATIDIRI MELAYU SEBAGAI PEREKAT KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ungkapan adat Melayu mengatakan hidup serumah beramah tamah, hidup sedusun tuntun menuntun, hidup sekampung tolong menolong, hidup senegeri beri memberi, hidup sebangsa bertenggangrasa. Ungkapan ini mencerminkan nilai-nilai asas adat dan budaya Melayu yang mengutamakan kehidupan yang rukun dan damai, aman dan sejahtera, saling hormat menghormati, tolong menolong dan bertimbangrasa. Selain itu adat Melayu mengajarkan sifat terbuka dan berbaik sangka kepada sesama makhluk. Nilai-nilai inilah yang menjadi jatidiri Melayu yang disimpan dan dilandasi oleh agama Islam yang dianut oleh orang-orang Melayu.