LAPORAN PENELITIAN JARAHNITRA Edisi Ke 1 Bulan Agustus 1997

Pengarang: 

I MADE SATYANANDA, ASNAINI, HENDRASWATI

Penerbit: 

BKSNT PONTIANAK

Tahun Terbit: 

1997/1998

Daerah/Wilayah: 
Kalimantan Barat
Rak: 

002.02 (000-009)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
97

Penerbitan Laporan Hasil Penelitian Jarahnitra Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak Edisi Ke 1 Bulan Agustus 1997 ini memuat beberapa judul yaitu sebagai berikut : 1) Perekaman Upacara Tumbang Apam Masyarakat Melayu Ngabang Desa Raja Kabupaten Pontianak oleh I Made Satyananda. Upacara tradisional Tumbang Apam yang merupakan kelanjutan dari rangkaian upacara perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat suku Melayu Ngabang. Upacara ini masih menunjukkan fungsi spiritual yaitu sebagai ungkapan untuk memohon perlindungan, ketenangan, ketentraman lahir dan batin dari Allah SWT. Selain itu juga berfungsi sebagai norma-norma sosial, sarana pengendalian sosial, sarana komunikasi dan intekrasi untuk mewujudkan keseimbangan hubungan diantara sesama anggota masyarakat. 2) Kehidupan Sosial Ekonomi Petani Jeruk di Desa Pangkalan Kongsi Kecamatan Tebas oleh Asnaini. Dalam suatu produksi perkebunan jeruk ini banyak hal yang harus diperhatikan, seperti pembibitan, pembuatan terumbu’, perawatan termasuk didalamnya penyiangan, pemupukan, penyemprotan dan sebagainya. Sejak adanya areal perkebunan jeruk di Desa Pangkalan Kongsi Kecamatan Tebas ini, kesejahteraan petani dan pengusaha jeruk kian meningkat, dan selama masih menunggu masa panen, petani tersebut mengerjakan pekerjaan sambilannya. Sedangkan pengusaha tetap melakukan pekerjaan utamanya seperti guru, pegawai negeri, ABRI, dan sebagainya. 3) Kehidupan Masyarakat Nelayan di Sungai Kakap Kebupaten Daerah Tk. II Pontianak Kalimantan Barat oleh Hendraswati.