KARYA PENULIS SARAWAK DALAM ESEI

Pengarang: 

JISO RUTAN

Penerbit: 

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MA

Tahun Terbit: 

1990

Daerah/Wilayah: 
Lain-Lain
Rak: 

SAS - 899 (890 - 899)

ISSN/ISBN: 

983-62-1707-X

Jumlah Halaman: 
211

 

Antologi Karya Penulis Sarawak Dalam Esei ini merupakan usaha awal untuk mengumpul dan mengtengahkan esei-esei kajian ke atas beberapa karya yang dianggap penting sama ada atas mutunya sebagai karya sastra atau sebagai karya yang dapat mewakili penulis-penulis yang berkenaan. Dalam hal ini, usaha telah dibuat agar esei-esei tersebut mencakupi seberapa banyak genre penulisan yang ada - cerpen, puisi, skrip drama dan juga novel. Skop kajian tertumpu kepada aspek intrinsik atau dalaman-membincang, menghurai atau menganalisis tema, gaya bahasa, struktur, pemikirin penulis dan seumpamanya pada sebuah karya ataupun denganmembuat perbandingan antara karya (dan antara penulis). Sebanyak 12 esei yang ada di dalam antologi ini.