KAJIAN NASKAH PEMIMPIN KE SYURGA DAN SYAIR PERANG KAMANG YANG KEJADIAN DALAM TAHUN 1908

Pengarang: 

DJURIP; ZAIFUL ANWAR; GETRI A.R.

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAKARTA

Tahun Terbit: 

1996/1997

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Barat
Rak: 

NKU - 091 (090 - 099)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
144

Kedua naskah yang ditulis dalam bahasa Arab-Melayu merupakan cerminan dari kebudayaan Minangkabau yang berlandaskan kepada falsafah "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah". Agama Islam tidak saja mempengaruhi sikap dan mental masyarakat Minangkabau secara umum tapi juga ikut mewarnai karya tulis mereka. Sebagai sebuah karangan bermutu, buku ini mampu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan pembacanya terutama yang berkaitan dengan syariat-syariat agama Islam, pedoman bagi umat Islam dalam perjalanan hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebagai catatan sejarah naskah ini mampu memberikan informasi yang berharga tentang perjunagan dan penderitaan rakyat Indonesia pada masa pemerintahan Kolonialisme Belanda pada akhir abad XX. Naskah lama ini dapat memperkenalkan pokok-pokok pikiran, ide, perjuangan tokoh sejarah dan ulama dalam upaya mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi yang akan datang, untuk menjadi suri tauladan serta tetap menyalakan semangat perjuangan dan meningkatkan kehidupan beragama dalam menunjang pembangunan bangsa, terutama dalam bidang mental-spiritual.