KABA SI ALI AMAT

Pengarang: 

EDWAR DJAMARIS

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

1985

Daerah/Wilayah: 
Sumatera Barat
Rak: 

1.6(000-09

KABA SI ALI AMAT

Cerita Kaba si Ali Amat ini mengisahkan pengembaraan dua orang bersaudara, yang mengembara masuk hutan keluar hutan yang diusir oleh orang tuanya karena dianggap menjelek-jelekan rumah tempat tinggalnya sendiri. Di samping itu ada pihak ketiga yang turut campur yang menghasut ibu si Ali Amat dengan jalan menyampaikan hal-hal yang buruk yang pernah dikatakan si Ali Amat terhadap rumah ibunya dan ibunya marah dan mengusir dia. Kekeliruan ini adalah disebabkan oleh hasutan orang luar. Akhirnya Ali Amat dan adiknya kembali ke kampungnya dan berkumpul kembali dengan ibunya dan mereka mengadakan pesta syukuran.