FUNGSI DAN BENTUK KELAS KATA BAHASA TULEHU

Pengarang: 

ADI SYAIFUL MUKHTAR

Penerbit: 

KANTOR BAHASA MALUKU

Tahun Terbit: 

2017

Daerah/Wilayah: 
Maluku
Rak: 

BAH-405 (400-409)

ISSN/ISBN: 

978-602-60859-8-6

Jumlah Halaman: 
72

Secara keseluruhan kelas kata bahasa Tulehu dapat dilihat dari segi fungsi dan bentuk dengan memunculkan banyak ciri khas bahasa tersebut. Diantaranya kelas kata bahasa Tulehu mempunyai enam kelas kata yang terdiri dari verba, adjektiva, adverbial, nomina, pronominal, dan numeralia. Hampir semua kelas kata bahasa Tulehu tidak menurunkan bentuk turunan yang dihasilkan oleh afiksasi. Apabila nomina yang lazimnya berfungsi sebagai objek, apabila dipaksakan menjadi predikat, maka yang muncul adalah bentuk baru tanpa afiksasi. Predikat memunculkan tambahan bentuk ei sebelum verba, sedangkan objek diakhiri dengan e.. yang menjadi ciri khas bahasa Tulehu.