CITRA BAHASA WAHANA BANGSA

Pengarang: 

MOHD. JAJULI RAHMAN, SAODAH ABDULLAH, Hj. MANSOR MAHAMUD, SHAHNAN ABDULLAH, MOHD. ALI OSMAN, ZAUYAH Hj. ABBAS, MOHD. RAMDZAN SAYUTI, SATINAH HUSIN, MAZLAN MOHAMED

Penerbit: 

PERASMIAN DBP CAWANGAN SARAWAK

Tahun Terbit: 

1991

Daerah/Wilayah: 
Lain-Lain
Rak: 

SAS - 899 (890 - 899)

ISSN/ISBN: 

-

Jumlah Halaman: 
110

 

Citra Bahasa Wahana Bangsa merupakan rakaman segala macam pengalaman dalam arus perjuangan kita menegakkan sebuah negara bangsa yang bersatu padu dengan bahasa kebangsaan menjadi tonggaknya. Bahasa kebangsaan adalah bahasa yang dapat menggabungkan segala bentuk pengetahuan dan pengalaman warganya. Dari itu setiap daripada kita tanpa mengira keturunan dan agama mempunyai tanggungjawab yang sama untuk menjadikannya sebagai wahana budaya tinggi. Kita harus terus memberi segala kekuatan kepada bahasa kita menerusi pelbagai bidang kehidupan moden.