CATATAN PENINGGALAN SEJARAH DI SAMBAS

Penerbit: 

BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PTK

Tahun Terbit: 

1994

Daerah/Wilayah: 
Kalimantan Barat
Rak: 

L2.2(KRJN)

CATATAN PENINGGALAN SEJARAH DI SAMBAS

Sisa peninggalan dari Kerajaan Sambas pada zaman Kerajaan Hindu di bawah pemerintahan turunan Ratu Sepundak tidak ada yang dapat di buat tanda-tanda kecuali adanya makam Ratu Sepundak. Di Simpang tiga sungai sambas kecil dinamakan Muara Ulakan di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas sekarang berdirilah sebuah istana kerajaan sambas hingga sekarang. Kerajaan Sambas yang diproklamasikan di Kota sambas yang dulunya di sebut Kota Madung sekarang Desa Lubuk Legak Kecamatan sambas tepatnya pada hari Senin tanggal 10 Zulhijjah 1040 H bersamaan tahun 1622 M. Peninggalan yang masih tersisa sampai sekarang adalah : Keraton Kerajaan sambas, Pembangunan Mesjid, Makam Sultan Kerajaan Sambas.