BODO CABAR

Pengarang: 

DRS. SUDIBJO Z.H

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JAKARTA

Tahun Terbit: 

1981

Daerah/Wilayah: 
Jawa Barat
Rak: 

1.3(000-09

BODO CABAR


Buku berjudul "Bodo Cabar" ini aslinya ditulis dalam bahasa Jawa Cirebon dengan huruf Jawa dan digubah dalam bentuk "Tembang Dandanggula" seluruhnya. Jadi tidak ada jenis tembang yang lain dan juga tidak dibagi-bagi dalam bab-bab. Ceritanya sederhana saja, ialah tentang dua orang pangeran dari kerajaan Cirebon yang sedang berkelana, mengembara kemana-mana untuk mencari pengalaman hidup dan suapaya dapat menyelami kehidupan rakyat biasa. Dan yang dikisahkan, dengan demikian juga kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dilihat dan dialami pribadi dalam pengembaraan tersebut. Dalam perjalanan mengembara, kedua pangeran kakak beradik itu menyamar pula sebagai orang biasa, dengan maksud agar tidak diketahui orang banyak, siapa mereka itu sebenarnya dan juga supaya maksudnya untuk dapat menyelami kehidupan rakyat biasa dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.