BERAIM PANGLIMA KASU BARAT

Pengarang: 

BM. SYAMSUDDIN

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

1984

Daerah/Wilayah: 
Riau
Rak: 

5.1(390-39

BERAIM PANGLIMA KASU BARAT

Beraim Panglima Kasu Barat, terjadi semasa kompeni Belanda mau menguasai daerah Riau. Masa itu hubungan orang Riau dengan orang Makasar baik sekali, sehingga kapal yang digunakan untuk menyerang Kompeni Belanda dikepalai oleh orang Makasar sebagai nakhoda. Pulau yang masuk daerah Riau dikepalai oleh rajanya masing-masing, belum ada persatuan diantara mereka itu. Pada masa itu hubungan dengan kerajaan Siam juga baik, sehingga perwira Riau banyak yang belajar berperang ke sana. Peranan mantera masih besar, sehingga kalau ada musuh datang mantera dan jampi-jampi masih digunakan untuk mengusir musuh. Penghianatan yang dilakukan oleh kepala kawal penguasa daerah menyebabkan Belanda tahu rakyat Riau akan menyerangnya. Penghianatan itu dilakukannya karena cintanya terhadap putri kepala daerah itu tidak dibalas. Dalam cerita ini juga diceritakan mengenai adat-istiadat setempat, seperti perkawinan, mengirim tamu dan lain-lain.