Katalog Buku

Menampilkan 4193 - 4208 dari 4450

KAJIAN NASKAH PEMIMPIN KE SYURGA DAN SYAIR PERANG KAMANG YANG KEJADIAN DALAM TAHUN 1908

Kedua naskah yang ditulis dalam bahasa Arab-Melayu merupakan cerminan dari kebudayaan Minangkabau yang berlandaskan kepada falsafah "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah".

LONTARAK PANGISSENGENG DAERAH SULAWESI SELATAN

LONTARAK PANGISSENGENG DAERAH SULAWESI SELATAN

MUSEOGRAFIA (MAJALAH ILMU PERMUSEUMAN) JILID XXIV NO. 2 TH. 1999/2000

Salah satujudul dari majalah ilmu permuseuman adalah Profesionalisme, kepakaran dan kesadaran media untuk mendongkrak citra museum. Pengelolaan museum pada dasarnya memerlukan sejumlah keahlian atau kepakaran.

SYAIR RAKSI MACAM BARU

SYAIR RAKSI MACAM BARU

PARIRIMBON SUNDA (JAWA BARAT)

Naskah lama berasal dari daerah Jawa Barat yang berjudul Paririmbon Sunda, isinya tentang catatan-catatan berupa ramalan dengan berbagai fungsinya.

SERAT PIWULANG NGAWULA

Naskah lama yang berasal dari daerah Jawa Tengah yang berjudul Serat Piwulang Ngawula, isinya tentang ajaran-ajaran untuk menjadi abdi negara dan bangsa yang baik.

KAJIAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNA CARIYOS DEWI SRI

Naskah Serat Cariyos Dewi Sri merupakan transformasi carita mitos padi dalam tradisi Islam. Hal ini dapat dilihat pada tokoh-tokoh yang ditampilkan adalah tokoh-tokoh yang lazim hadir dalam budaya Islam.

KAJIAN NASKAH KUNO NAZHAN NASEHAT

KAJIAN NASKAH KUNO NAZHAN NASEHAT

HIKAYAT BANJAR DAN KOTARINGIN

Naskah lama yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan yang berjudul Hikayat Banjar dan Kotaringin isinya tentang aspek kesejarahan mengenai pertumbuhan dan perkembangan kehidupan kenegaraan masyarakat Banjar, sistem pemerintahan tradisional, persebaran Islam di Banjar, Adat-i

ENSIKLOPEDI TOKOH KEBUDAYAAN V

Ensiklopedi Tokoh Kebudayaan V ini tidak jauh berbeda dengan ensiklopedi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yaitu memuat biografi tokoh-tokoh budaya yang meliputi berbagai bidang kebudayaan.

KAJIAN DAN ANALISA UNDANG-UNDANG PIAGAM DAN KISAH NEGERI JAMBI

Naskah Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi adalah suatu naskah yang ditulis oleh Oemar Ngebi Sutho Dilago Periai Rajo Saro. Naskah ini berisi tentang adat-istiadat jambi, undang-undang Negeri Jambi, berikut memuat segala peraturan yang sedang berlaku pada waktu itu.

SERAT DEWI MALEKA

Naskah Serat Dewi Maleka adalah suatu karya sastra Jawa yang dihasilkan dari lingkungan pesantren.

PAPPASENG TO RIOLOTA (WASIAT ORANG DAHULU)

PAPPASENG TO RIOLOTA (WASIAT ORANG DAHULU)

PRISMA DILEMA PEMBANGUNAN PERTANIAN (KREDIT USAHA KECIL)

Tantangan yang semakin berat dari pembangunan pertanian di masa mendatang memang tidak dapat dihindari. Kredit Bank diberikan kepada mereka sebagai " petani berdasi" meskipun barangkali dana itu dapat berasal dari offshore loan.

PENELITIAN DAN PENGKAJIAN NASKAH "ADAT ISTIADAT DI KEPULAUAN KEI" (PERANAN "SASI" DALAM KEHIDUPAN MA

PENELITIAN DAN PENGKAJIAN NASKAH "ADAT ISTIADAT DI KEPULAUAN KEI" (PERANAN "SASI" DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALUKU)