Katalog Buku Sumatera Barat

Menampilkan 177 - 192 dari 192

DAMPAK KEBERADAAN PERUMNAS BELIMBING TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN KURANJI KODYA PADANG

DAMPAK KEBERADAAN PERUMNAS BELIMBING TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN KURANJI KODYA PADANG

TATAKRAMA DI LINGKUNGAN SUKU BANGSA MENTAWAI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

TATAKRAMA DI LINGKUNGAN SUKU BANGSA MENTAWAI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

PEMUKIMAN SEBAGAI KESATUAN EKOSISTEM DAERAH SUMATERA BARAT

PEMUKIMAN SEBAGAI KESATUAN EKOSISTEM DAERAH SUMATERA BARAT

SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SUMATERA BARAT

SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SUMATERA BARAT

DAMPAK MODERNISASI TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN DAERAH SUMATERA BARAT

DAMPAK MODERNISASI TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN DAERAH SUMATERA BARAT

GEOGRAFI BUDAYA DALAM WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARA

GEOGRAFI BUDAYA DALAM WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARA

PENGUNGKAPAN DAN PENGKAJIAN NASKAH KUNO KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

PENGUNGKAPAN DAN PENGKAJIAN NASKAH KUNO KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

PELITA (PENERANGAN KEGELAPAN SAUDARA KITA) ETIKA BERPAKAIAN KAUM MUSLIM AWAL ABAD 20

PELITA (PENERANGAN KEGELAPAN SAUDARA KITA) ETIKA BERPAKAIAN KAUM MUSLIM AWAL ABAD 20

CARITA KUKUAK KEKEK

Carita Kukuak Kekek adalah karya sastra yang bertema adat istiadatberasal daridaerah SumateraBarat.Dalam buku dikisahkan tentang kerasnya adat yang diberlakukan, namun di satu pihakgenerasi muda berusaha untuk merombak tradisi tersebut.Cerita juga melukiskan bagaimana tindakan

PERGURUAN DRAMA DALAM EMPAT BABAK

PERGURUAN DRAMA DALAM EMPAT BABAK

SI ALI AMAT

Naskah kuno yang berasal dari dearah Sumatera barat yang masih memakai tulisan Arab Melayu berjudul Si Ali Amat, isinya menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dalam membentuk budi pekerti yang baik dan luhur.

KAJIAN DAN PENGUNGKAPAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNO RANCAK DI LABUAH

KAJIAN DAN PENGUNGKAPAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNO RANCAK DI LABUAH

KAJIAN NILAI BUDAYA NASKAH NAZAM KANAK-KANAK DALAM SURGA

KAJIAN NILAI BUDAYA NASKAH NAZAM KANAK-KANAK DALAM SURGA

KABA KAMBANG LUARI

KABA KAMBANG LUARI

KAJIAN NASKAH PEMIMPIN KE SYURGA DAN SYAIR PERANG KAMANG YANG KEJADIAN DALAM TAHUN 1908

Kedua naskah yang ditulis dalam bahasa Arab-Melayu merupakan cerminan dari kebudayaan Minangkabau yang berlandaskan kepada falsafah "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah".

TAMBO MINANG

TAMBO MINANG