Katalog Buku Sumatera Barat

Menampilkan 161 - 176 dari 177
 • POLA HUBUNGAN KEKERABATAN MASYARAKAT PADANG PARIAMAN DALAM UPACARA PERKAWINAN

  POLA HUBUNGAN KEKERABATAN MASYARAKAT PADANG PARIAMAN DALAM UPACARA PERKAWINAN

 • DAMPAK KEBERADAAN PERUMNAS BELIMBING TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN KURANJI KODYA PADANG

  DAMPAK KEBERADAAN PERUMNAS BELIMBING TERHADAP MASYARAKAT DI KELURAHAN KURANJI KODYA PADANG

 • TATAKRAMA DI LINGKUNGAN SUKU BANGSA MENTAWAI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

  TATAKRAMA DI LINGKUNGAN SUKU BANGSA MENTAWAI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROPINSI SUMATERA BARAT

 • PEMUKIMAN SEBAGAI KESATUAN EKOSISTEM DAERAH SUMATERA BARAT

  PEMUKIMAN SEBAGAI KESATUAN EKOSISTEM DAERAH SUMATERA BARAT

 • SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SUMATERA BARAT

  SISTEM KESATUAN HIDUP SETEMPAT DAERAH SUMATERA BARAT

 • DAMPAK MODERNISASI TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN DAERAH SUMATERA BARAT

  DAMPAK MODERNISASI TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN DAERAH SUMATERA BARAT

 • GEOGRAFI BUDAYA DALAM WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARA

  GEOGRAFI BUDAYA DALAM WILAYAH PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARA

 • PENGUNGKAPAN DAN PENGKAJIAN NASKAH KUNO KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

  PENGUNGKAPAN DAN PENGKAJIAN NASKAH KUNO KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

 • PELITA (PENERANGAN KEGELAPAN SAUDARA KITA) ETIKA BERPAKAIAN KAUM MUSLIM AWAL ABAD 20

  PELITA (PENERANGAN KEGELAPAN SAUDARA KITA) ETIKA BERPAKAIAN KAUM MUSLIM AWAL ABAD 20

 • CARITA KUKUAK KEKEK

  Carita Kukuak Kekek adalah karya sastra yang bertema adat istiadatberasal daridaerah SumateraBarat.Dalam buku dikisahkan tentang kerasnya adat yang diberlakukan, namun di satu pihakgenerasi muda berusaha untuk merombak tradisi tersebut.Cerita juga melukiskan bagaimana tindakan

 • PERGURUAN DRAMA DALAM EMPAT BABAK

  PERGURUAN DRAMA DALAM EMPAT BABAK

 • SI ALI AMAT

  Naskah kuno yang berasal dari dearah Sumatera barat yang masih memakai tulisan Arab Melayu berjudul Si Ali Amat, isinya menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dalam membentuk budi pekerti yang baik dan luhur.

 • KAJIAN DAN PENGUNGKAPAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNO RANCAK DI LABUAH

  KAJIAN DAN PENGUNGKAPAN NILAI BUDAYA NASKAH KUNO RANCAK DI LABUAH

 • KAJIAN NILAI BUDAYA NASKAH NAZAM KANAK-KANAK DALAM SURGA

  KAJIAN NILAI BUDAYA NASKAH NAZAM KANAK-KANAK DALAM SURGA

 • KABA KAMBANG LUARI

  KABA KAMBANG LUARI

 • KAJIAN NASKAH PEMIMPIN KE SYURGA DAN SYAIR PERANG KAMANG YANG KEJADIAN DALAM TAHUN 1908

  Kedua naskah yang ditulis dalam bahasa Arab-Melayu merupakan cerminan dari kebudayaan Minangkabau yang berlandaskan kepada falsafah "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah".