Katalog Buku Jawa Barat

Menampilkan 65 - 80 dari 200

PENGUKUHAN NILAI-NILAI BUDAYA MELALUI LAGU-LAGU PERMAINAN RAKYAT (PADA MASYARAKAT SUNDA)

Lagu-lagu permainan atau ”kakawihan barudak” (nyanyian anak-anak) Sunda yang hidup dan berkembang dalam tradisi lisan telah dikenal sejak lama hingga kini. Hal ini terbukti dari banyaknya ”kakahwin barudak” yang baru muncul dan dikenal masyarakat luas.

URANG KANEKES DIBANTEN KIDUL

Perkampungan orang Badui berada di lereng Gunung Halimun. Letak rumah-rumah atau perkampungan mengelompok dan teratur, begitu juga dengan letak bangunan. Dalam satu kampung terdapat rumah Puun atau kepala adat, rumah warga, bale dan lapangan.

PERANAN KELUARGA DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI BUDAYA DI KOTAMADYA CILEGON (BANTEN) JAWA BARAT

PERANAN KELUARGA DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI BUDAYA DI KOTAMADYA CILEGON (BANTEN) JAWA BARAT

ASPEK-ASPEK DALAM SOSIOLOGI INDUSTRI

ASPEK-ASPEK DALAM SOSIOLOGI INDUSTRI

BABAD PRAYUD I

BABAD PRAYUD I

PAPAKEM JAKSA PIPITU

PAPAKEMJAKSA PIPITU

BABAD KEMALON (Pakunagara) I

BABAD KEMALON(Pakunagara) I

BABAD KEMALON (Pakunagara) II

BABAD KEMALON(Pakunagara) II

SISINDIRAN DI KABUPATEN BANDUNG

SISINDIRAN DI KABUPATEN BANDUNG

MENAK NGAJRAK

MENAK NGAJRAK

SERAT SWARGA LELANA

SERAT SWARGA LELANA

BABAD PRAYUD II

BABAD PRAYUD II

BABAD DIPANEGARA ing Nagari Ngayogyakarta Adiningrat II

BABAD DIPANEGARAing Nagari Ngayogyakarta AdiningratII

BABAD DIPANEGARA ing Nagari Ngayogyakarta Adiningrat I

BABAD DIPANEGARAing Nagari Ngayogyakarta AdiningratI

WAWACAN GAGAK LUMAYUNG Babad Godog

WAWACAN GAGAK LUMAYUNGBabad Godog